The view from WRAP

 • Llongyfarchiadau i Bettina

  By: Beth Winkley Posted: 15 Oct 2013
  Fel y gallwch ddychmygu, rydym i gyd yn brysur iawn ar hyn o bryd yn cynllunio ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru, ond roeddwn eisiau cymryd yr amser i roi gwybod i chi am newyddion cyffrous o Frwsel. Rwy’n falch dros ben i gyhoeddi bod Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert, wedi ennill Gwobr 2013 y Gymdeithas Prosiectau Ewropeaidd am Gyflawniad Eithriadol mewn Datblygiad Lleol a...
 • Congratulations Bettina

  By: Beth Winkley Posted: 15 Oct 2013
  As you can imagine, we’re all very busy at the moment planning for the WRAP Cymru Conference, but I wanted to make time to tell you about some exciting news from Brussels.I’m extremely proud to announce that WRAP Cymru European Projects Manager Bettina Gilbert has won the European Project Association’s 2013 Award for Outstanding Achievement in Local and Regional Development of the EU. Bettina...
 • Cyfrif y dyddiau tan y Gynhadledd

  By: Beth Winkley Posted: 30 Aug 2013
    Un funud rydych chi’n edrych ymlaen at wyliau’r haf, y funud nesaf, mae’r hydref ar ei ffordd. O’m rhan i, mae tywydd arbennig yr haf fel petai wedi gwneud i’r tymor ruthro heibio hyd yn oed yn gynt na’r arfer ac mae’n anodd credu bod mis Medi ar ein gwarthaf wrth i mi ysgrifennu hwn. Diolch byth, rwy’n rhy brysur i hel meddyliau ynghylch y boreau oer a’r nosweithiau tywyll gan fod cymaint...
 • Countdown to the Conference

  By: Beth Winkley Posted: 30 Aug 2013
  One minute you’re looking forward to the summer holidays, the next autumn’s on its way. I don’t know about you but this summer’s wonderful weather seems to have made the season rush by even more quickly than usual and it’s hard to believe as I write this that September’s almost here. Fortunately I’m too busy to have time to dwell on the chilly mornings and dark evenings, as there’s a lot going...
 • Tlws yw Popeth Bychan

  By: Beth Winkley Posted: 16 Aug 2013
  Hoffwn rannu peth newyddion cyffrous gyda chi am ein prosiect ARID, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Mae ARID yn ariannu cyfleusterau ailbrosesu arloesol sy’n delio â gwastraff masnachol a diwydiannol, ynghyd â chasgliadau ailgylchu wrth fusnesau. Yn ogystal, mae yna grant i weithgynhyrchwyr sydd eisiau defnyddio cynnwys sydd wedi’i...
 • Yr Agenda Twf Gwyrdd o Fudd i Gymru

  By: Beth Winkley Posted: 28 May 2013
  Cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru drafodaeth o’r enw Hyrwyddo Twf Gwyrdd drwy Effeithlonrwydd adnodd y mis hwn.Mae’n anodd meddwl y byddai trafodaeth o’r fath wedi digwydd hyd yn oed ychydig yn unig o flynyddoedd yn ôl. Arferid credu nad oedd perthynas o gwbl rhwng twf economaidd a gwarchod yr amgylchedd. Ond fel y dywedodd Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn ei araith agoriadol, ‘Mae twf...
 • Green Growth Agenda is Good For Wales

  By: Beth Winkley Posted: 24 May 2013
  On 21 May the National Assembly for Wales held a debate called Promoting Green Growth through Resource Efficiency. It’s hard to imagine such a discussion taking place even a few years ago. The received wisdom was that economic growth and environmental protection were mutually exclusive. But as the Natural Resources Minister remarked in his opening speech, ‘green growth not only protects our...
 • Supporting the Welsh Tourism Industry

  By: Beth Winkley Posted: 22 Feb 2013
  With Easter – and the start of the tourism season – a few short weeks away, I wanted to take this opportunity to tell you about some of the work WRAP Cymru is doing to support the hospitality and tourism sectors. On the 12, 13 and 14 March we’re holding free waste prevention workshops in Caernarfon, Haverfordwest and Abergavenny, aimed at helping small and medium tourism businesses reduce waste...
 • SMEs and sustainability do mix

  By: Beth Winkley Posted: 24 Jan 2013
  Last week I read with interest a feature on the website edie.net, based on a report by the Association of Chartered Certified Accounts which found that ‘SMEs are lagging behind on the sustainability front.’ This came as a surprise. Here in Wales at least, it is SMEs which are at the forefront of what edie calls the ‘resource revolution’ – the move towards a circular economy using as little...
 • Blwyddyn Newydd Dda

  By: Beth Winkley Posted: 3 Jan 2013
  Rwyf newydd ddychwelyd i’r swyddfa ar ôl gwyliau’r Nadolig ond fel arfer mae’r e-byst eisoes yn cronni felly ni ysgrifennaf lawer. Fodd bynnag, ar ran pawb yn WRAP hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd hapus a llewyrchus i chi i gyd.   Bydd 2013 yn flwyddyn dyngedfennol iawn i fusnesau yng Nghymru. Roedd yn galonogol gweld cynnydd fis diwethaf yn allbwn gweithgynhyrchu’r DU, a gobeithio bod hyn yn...