The view from WRAP

  • SMEs and sustainability do mix

    By: Beth Winkley Posted: 24 Jan 2013
    Last week I read with interest a feature on the website edie.net, based on a report by the Association of Chartered Certified Accounts which found that ‘SMEs are lagging behind on the sustainability front.’ This came as a surprise. Here in Wales at least, it is SMEs which are at the forefront of what edie calls the ‘resource revolution’ – the move towards a circular economy using as little...
  • Blwyddyn Newydd Dda

    By: Beth Winkley Posted: 3 Jan 2013
    Rwyf newydd ddychwelyd i’r swyddfa ar ôl gwyliau’r Nadolig ond fel arfer mae’r e-byst eisoes yn cronni felly ni ysgrifennaf lawer. Fodd bynnag, ar ran pawb yn WRAP hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd hapus a llewyrchus i chi i gyd.   Bydd 2013 yn flwyddyn dyngedfennol iawn i fusnesau yng Nghymru. Roedd yn galonogol gweld cynnydd fis diwethaf yn allbwn gweithgynhyrchu’r DU, a gobeithio bod hyn yn...