The view from WRAP

  • Llongyfarchiadau i Bettina

    By: Beth Winkley Posted: 15 Oct 2013
    Fel y gallwch ddychmygu, rydym i gyd yn brysur iawn ar hyn o bryd yn cynllunio ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru, ond roeddwn eisiau cymryd yr amser i roi gwybod i chi am newyddion cyffrous o Frwsel. Rwy’n falch dros ben i gyhoeddi bod Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert, wedi ennill Gwobr 2013 y Gymdeithas Prosiectau Ewropeaidd am Gyflawniad Eithriadol mewn Datblygiad Lleol a...
  • Congratulations Bettina

    By: Beth Winkley Posted: 15 Oct 2013
    As you can imagine, we’re all very busy at the moment planning for the WRAP Cymru Conference, but I wanted to make time to tell you about some exciting news from Brussels.I’m extremely proud to announce that WRAP Cymru European Projects Manager Bettina Gilbert has won the European Project Association’s 2013 Award for Outstanding Achievement in Local and Regional Development of the EU. Bettina...