The view from WRAP

  • Yr Agenda Twf Gwyrdd o Fudd i Gymru

    By: Beth Winkley Posted: 28 May 2013
    Cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru drafodaeth o’r enw Hyrwyddo Twf Gwyrdd drwy Effeithlonrwydd adnodd y mis hwn.Mae’n anodd meddwl y byddai trafodaeth o’r fath wedi digwydd hyd yn oed ychydig yn unig o flynyddoedd yn ôl. Arferid credu nad oedd perthynas o gwbl rhwng twf economaidd a gwarchod yr amgylchedd. Ond fel y dywedodd Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn ei araith agoriadol, ‘Mae twf...
  • Green Growth Agenda is Good For Wales

    By: Beth Winkley Posted: 24 May 2013
    On 21 May the National Assembly for Wales held a debate called Promoting Green Growth through Resource Efficiency. It’s hard to imagine such a discussion taking place even a few years ago. The received wisdom was that economic growth and environmental protection were mutually exclusive. But as the Natural Resources Minister remarked in his opening speech, ‘green growth not only protects our...