The view from WRAP

 • Cyfrif y dyddiau tan y Gynhadledd

  By: Beth Winkley Posted: 30 Aug 2013
    Un funud rydych chi’n edrych ymlaen at wyliau’r haf, y funud nesaf, mae’r hydref ar ei ffordd. O’m rhan i, mae tywydd arbennig yr haf fel petai wedi gwneud i’r tymor ruthro heibio hyd yn oed yn gynt na’r arfer ac mae’n anodd credu bod mis Medi ar ein gwarthaf wrth i mi ysgrifennu hwn. Diolch byth, rwy’n rhy brysur i hel meddyliau ynghylch y boreau oer a’r nosweithiau tywyll gan fod cymaint...
 • Countdown to the Conference

  By: Beth Winkley Posted: 30 Aug 2013
  One minute you’re looking forward to the summer holidays, the next autumn’s on its way. I don’t know about you but this summer’s wonderful weather seems to have made the season rush by even more quickly than usual and it’s hard to believe as I write this that September’s almost here. Fortunately I’m too busy to have time to dwell on the chilly mornings and dark evenings, as there’s a lot going...
 • Tlws yw Popeth Bychan

  By: Beth Winkley Posted: 16 Aug 2013
  Hoffwn rannu peth newyddion cyffrous gyda chi am ein prosiect ARID, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Mae ARID yn ariannu cyfleusterau ailbrosesu arloesol sy’n delio â gwastraff masnachol a diwydiannol, ynghyd â chasgliadau ailgylchu wrth fusnesau. Yn ogystal, mae yna grant i weithgynhyrchwyr sydd eisiau defnyddio cynnwys sydd wedi’i...