The view from WRAP

 • WRAP Cymru shines the spotlight on Welsh innovation and collaboration at its 2016 conference

  By: Julie Hill, WRAP Chair Posted: 30 Nov 2016
  It was my great pleasure last week to open the WRAP Cymru conference.  Wales has taken an international lead on sustainability through its Well-being of Future Generations Act – the extraordinary and so far unique measure of compelling public bodies to consider the effects of their decisions on generations to come.  The Act provides the wider context for an ambitious Welsh Government...
 • WRAP Cymru’n canolbwyntio ar arloesedd a chydweithredu yng Nghymru yn ystod Cynhadledd 2016

  By: Julie Hill, WRAP Chair Posted: 30 Nov 2016
  Yr wythnos ddiwethaf, cefais y fraint o agor Cynhadledd WRAP Cymru. Mae Cymru yn arwain y maes rhyngwladol o ran cynaliadwyedd trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y mesur hynod ac unigryw o ysgogi cyrff cyhoeddus i ystyried effeithiau eu penderfyniadau ar genhedloedd y dyfodol. Mae’r Ddeddf yn darparu cyd-destun ehangach ar gyfer agenda uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar wella ffyniant a...
 • Going for gold – the race to beat global food waste

  By: Dr Richard Swannell, Director Development Programmes Posted: 26 Sep 2016
  2016 has been a huge year for UK athletes. Scores of sportsmen and women smashed personal bests and brought home an amazing haul of medals from Rio. The Olympic and Paralympic Games showcase the best in the world where skill, training, ambition and action are key to success. Watching the Games I was struck by how these same drivers are essential in another Herculean task that we all face,...