The view from WRAP

  • Shining the spotlight on WRAP Cymru’s Market Development Programme

    By: Carl Nichols Posted: 11 Dec 2019
    I recently prepared a speech about WRAP Cymru’s Market Development Programme, which is in place to increase the supply of, and demand for, products containing recycled content in Wales. I started by writing a list of everything that our dedicated team has been busy doing to facilitate this in collaboration with others. Seeing it all on paper reminded me just how much excellent work is being done...
  • Sgleinio’r sbotolau ar Raglen Datblygu Marchnadoedd WRAP Cymru

    By: Carl Nichols Posted: 11 Dec 2019
    Fe wnes i baratoi araith yn ddiweddar am Raglen Datblygu Marchnadoedd WRAP Cymru, sydd wedi’i rhoi ar waith er mwyn cynyddu cyflenwad cynnyrch sy’n cynnwys deunydd eilgylch a’r galw amdano yng Nghymru. Dechreuais trwy ysgrifennu rhestr o’r holl bethau y mae ein tîm ymroddedig wedi bod yn brysur yn eu gwneud i hwyluso hyn ar y cyd ag eraill. Pan welais y cwbl ar bapur, cefais f’atgoffa o’r holl...