The view from WRAP

 • Harneisio pŵer caffael cyhoeddus

  By: Carl Nichols Posted: 24 Apr 2020
  Mae pwysigrwydd yr economi gylchol, sy’n cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, yn cael cydnabyddiaeth ehangach nag erioed y dyddiau hyn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru’n ailgylchu, ac mae cynhyrchwyr yn ymateb i ewyllys y cyhoedd trwy ddefnyddio swm cynyddol o ddeunyddiau eilgylch yn eu nwyddau.Yn ogystal â chefnogi cynhyrchwyr i gynyddu’r deunydd eilgylch yn y nwyddau y maent yn eu...
 • Harnessing the power of public procurement

  By: Carl Nichols Posted: 24 Apr 2020
  The importance of the circular economy, where resources are kept in use for as long as possible, is now recognised more widely than ever.  Most people in Wales are recycling, and manufacturers are responding to public mood by increasing the use of recycled materials in their products.As well as supporting manufacturers to increase the amount of recycled content in the goods they produce in...
 • Cefnogi chwyldro plastig Cymru

  By: Carl Nichols Posted: 18 Feb 2020
  Wrth imi gerdded ar ran o lwybr arfordir hardd Cymru dros y penwythnos, allwn i ddim peidio sylwi ar y sbwriel sy’n golchi i mewn gyda’r llanw.  Gwnaeth imi feddwl am y math o economi y dylai Cymru ei chael: un gylchol lle caiff plastig ei ailddefnyddio.  Un lle nad yw cynwysyddion plastig wedi’u taflu – er enghraifft – yn anharddu’r dirwedd neu’n mynd yn wastraff tirlenwi, ond yn cael...
 • Supporting the Welsh plastic revolution

  By: Carl Nichols Posted: 18 Feb 2020
  As I was walking along part of Wales’ beautiful coastal path at the weekend, I couldn’t help but be distracted by the rubbish brought in on the tide.  It got me thinking about the type of economy that Wales should have: a circular one where plastic is re-used.  Where discarded plastic containers – for example – don’t become eye sores or landfill waste but become useful products again.To...