The view from WRAP

  • Cefnogi chwyldro plastig Cymru

    By: Carl Nichols Posted: 18 Feb 2020
    Wrth imi gerdded ar ran o lwybr arfordir hardd Cymru dros y penwythnos, allwn i ddim peidio sylwi ar y sbwriel sy’n golchi i mewn gyda’r llanw.  Gwnaeth imi feddwl am y math o economi y dylai Cymru ei chael: un gylchol lle caiff plastig ei ailddefnyddio.  Un lle nad yw cynwysyddion plastig wedi’u taflu – er enghraifft – yn anharddu’r dirwedd neu’n mynd yn wastraff tirlenwi, ond yn cael...
  • Supporting the Welsh plastic revolution

    By: Carl Nichols Posted: 18 Feb 2020
    As I was walking along part of Wales’ beautiful coastal path at the weekend, I couldn’t help but be distracted by the rubbish brought in on the tide.  It got me thinking about the type of economy that Wales should have: a circular one where plastic is re-used.  Where discarded plastic containers – for example – don’t become eye sores or landfill waste but become useful products again.To...