The view from WRAP

  • Harneisio pŵer caffael cyhoeddus

    By: Carl Nichols Posted: 24 Apr 2020
    Mae pwysigrwydd yr economi gylchol, sy’n cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, yn cael cydnabyddiaeth ehangach nag erioed y dyddiau hyn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru’n ailgylchu, ac mae cynhyrchwyr yn ymateb i ewyllys y cyhoedd trwy ddefnyddio swm cynyddol o ddeunyddiau eilgylch yn eu nwyddau.Yn ogystal â chefnogi cynhyrchwyr i gynyddu’r deunydd eilgylch yn y nwyddau y maent yn eu...
  • Harnessing the power of public procurement

    By: Carl Nichols Posted: 24 Apr 2020
    The importance of the circular economy, where resources are kept in use for as long as possible, is now recognised more widely than ever.  Most people in Wales are recycling, and manufacturers are responding to public mood by increasing the use of recycled materials in their products.As well as supporting manufacturers to increase the amount of recycled content in the goods they produce in...