Dathlu Wythnos Gynaliadwyedd Cymru

Beth Winkley

I'r rheiny ohonoch nad ydych chi'n gwybod, mae Mai 21 tan 27 yn Wythnos Gynaliadwyedd Cymru. Yn naturiol, mae pawb yma yn WRAP yn rhan o weithgareddau'r wythnos, ac yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod yr wythnos - ac yn yr hir dymor - i fyw a gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy. Mae rhagor o wybodaeth am yr wythnos yma ac mae syniadau gwych ar gyfer y gweithle ar wefan Ôl troed carbon Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn annog pobl i fod yn greadigol ac ymuno â'r Her Ailgylchu Creadigol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu rhywbeth o ddefnyddiau wedi eu hailgylchu a thynnu llun ohono i'w roi ar Twitter, gyda'r geiriau  #wythnosgynaliadwyeddcymru neu #walessustainabilityweek.

Cofiwch hefyd y galllwch ddarllen am newyddion diweddaraf WRAP drwy ddilyn @WRAP_UK ar Twitter. Dwi wedi bod wrthi yn gwneud siacedi o hen got  'fleece' i'r ieir yr ydw i wedi eu mabwysiadu, dwy iâr fu gynt mewn ffatri fatri. Bydd y rhain yn eu cadw'n gynnes tan i'w plu dyfu yn ôl.

Nid mater o fod yn wyrdd yn unig yw cynaliadwyedd wrth gwrs. Dyna pam bod rhaglen cefnogaeth busnes WRAP Cymru yn ceisio dod â budd i fusnesau, yn ogystal â dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Bydd y tîm Busnes a Marchnadoedd ar grwydr dros yr wythnosau nesaf; yn Uwchgynhadledd Fai y Tywysog ar 25 Mai,  ym Mrecwast Gwnaed yng Nghymru ar 30 Mai ac yn Arddangosfa Fusnes Siambr Fasnach De Cymru ar 14 Mehefin.

Ond peidiwch â phoeni os na allwch chi gyrraedd Caerdydd; mae ein Rheolwyr Cyfrifon Busnes gwych Bob Smith a Christine Melsher yn gyfrifol am Gymru gyfan. Mae trefniadau ar gyfer digwyddiadau cynghori ar hyd a lled y wlad hefyd ar y gweill. Gobeithio yr ymunwch chi â ni yn rhai o'r rheiny.