Dyddiadau i’r Dyddiadur

Beth Winkley

Mae cylch ceisiadau newydd Cronfa Seilwaith ac Ailbrosesu o Raddfa Fawr ARID yn agor ar 5 Medi. Mae’r project hwn – a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru – yn cynnig hyd at 40% o gyllid cyfatebol ar gyfer projectau seilwaith mawr yn Ardal Gydgyfeirio Ewrop  ac mae’n rhywbeth yr ydyn ni’n falch iawn ohono.

 

Os oes gennych ddiddordeb yn ymgeisio am hyn, neu gylchoedd ymgeisio’r dyfodol, byddwn yn eich argymell yn gryf i fynychu un o’n sesiynau cyngor, i gael mwy o wybodaeth am y gronfa a sut i gynyddu’ch gallu i lunio cais llwyddiannus.  Does dim rhaid talu i fynychu’r sesiynau, ond mae llefydd yn gyfyngedig. Felly pam na wnewch chi gofrestru nawr?  

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer Cynhadledd 2012 WRAP Cymru. Mae hon am ddim hefyd, a chinio am ddim ar gael hefyd. Ond fel gyda’r sesiynau cyngor, mae’n rhaid i ni gyfyngu ar y llefydd sydd ar gael, felly mae’n werth cofrestru y fuan os ydych am fynychu.

Cyn hynny, byddwn yn lansio dau broject cyffrous newydd. Yn gyntaf, mae’n bleser gen i gyhoeddi bod Ruth Llewellyn wedi ymuno â ni ar secondiad o Cylch i fod yn rheolwr ar ein cynllun Ailgylchu Oddi Cartref. Byddwn yn gweithio gyda nifer fawr o sefydliadau fel awdurdodau lleol, canolfannau siopa, cyfleusterau hamdden, ysbytai a digwyddiadau cyhoeddus, i’w helpu i ddarparu cyfleusterau ailgylchu i ffwrdd o’r cartref. Bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi cyn hir neu gallwch gysylltu â Ruth i glywed mwy.

 Efallai eich bod wedi darllen am y ddau gwmni gwreiddiol a lofnododd ein Cytundeb Lletygarwch a Gwasanaethau Bwyd Cymreig Gwirfoddol, sef Castell Howell ac SA Brain. Wel, y newyddion da yw mai megis dechrau y mae’r Cytundeb, a byddwn yn cyhoeddi mwy o gymorth i’r sectorau lletygarwch a bwyd a diod yn ystod yr wythnosau nesaf. Yn y cyfamser, os hoffech wybod mwy am sut i lofnodi’r Cytundeb, cysylltwch â Hugh Jones.