Cymorth WRAP i fusnesau ac i’r economi

Beth Winkley

Cwrdd â phobl y mae WRAP Cymru wedi eu helpu yw rhan orau fy swydd. Dyna pam bod Cynhadledd WRAP Cymru yn uchafbwynt ar fy mlwyddyn, er gwaethaf yr holl waith sydd ynghlwm wrth ei threfnu.

 

Doedd Cynhadledd eleni – ar yr 8fed o Dachwedd – ddim yn eithriad. Roedd yno fwy o gynadleddwyr, yn dod o fwy o sectorau busnes, nag erioed o’r blaen. Rydym wedi derbyn adborth da iawn. Rydym ni’n awyddus iawn, fodd bynnag, i glywed barn cynifer o bobl â phosibl, er mwyn ei gwneud hi hyd yn oed yn well y flwyddyn nesaf. Mae croeso cynnes iawn i’ch sylwadau, felly. Os na fu’n bosibl i chi fynychu, mae mwy o fanylion yma. Anfonwch e-bost at  wendy.cleveland@wrap.org.uk i sicrhau y byddwch ymhlith y cyntaf i dderbyn manylion am Gynhadledd 2013 WRAP Cymru. Dyma’r cyfeiriad i’w ddefnyddio hefyd i gynnig sylwadau ac awgrymiadau at y flwyddyn nesaf. 

 

Mae un sesiwn yn benodol wedi cael ei chanmol yn fawr iawn. Doedd hyn ddim yn syndod, mewn gwirionedd, achos roedd hi’n cynnwys busnesau o bob cwr o Gymru sydd wedi bod ar eu hennill o atal gwastraff, o ddefnyddio defnyddiau eildro neu o reoli eu gwastraff mewn ffordd fwy cynaliadwy. Busnesau fel y rhain yw’r hysbyseb orau i waith WRAP. Os oes gyda chi stori ddifyr am y ffordd y cyfoethogwyd eich busnes chi gan gymorth WRAP Cymru, cysylltwch â Luisa Pastore luisa.pastore@wrap.org.uk

 

Fel y gŵyr y rhai ohonoch a fu yn y gynhadledd, mae gwaith WRAP yn cael effaith economaidd helaeth yng Nghymru a thrwy’r Deyrnas Unedig. Gallwch ddilyn WRAP ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am yr help yr ydym ni’n ei gynnig i fusnesau ledled y DU.

 

Pwt neu ddau arall cyn cloi – gallwch gofrestru nawr ar gyfer Cynhadledd Flynyddol CIWM Cymru  ar y 6ed o Fawrth. Rydw i’n falch iawn hefyd o allu dweud fy mod wedi derbyn gwahoddiad i roi un o’r prif anerchiadau yn nigwyddiad Policy Forum for Wales’ Moving Towards Zero Waste for Wales ym mis Mai. Cyn hyn i gyd, fodd bynnag, cofiwch am ddigwyddiad Nadolig CIWM ar y 7fed o Ragfyr.