178 o Swyddi Newydd ar gyfer Cymru

24th February 2015

Mae adroddiad newydd yn dangos sut mae rhaglen ARID WRAP Cymru, a ariennir gan ERDF, wedi cyfrannu at dwf gwyrdd yn ardaloedd Cymru sydd â’r angen mwyaf am adfywiad economaidd:

  • Creu 178 o swyddi newydd
  • Lleihau, ailddefnyddio neu ailgylchu 399,000 tunnell o wastraff
  • Osgoi 79.5 KT o allyriadau carbon 

(mae’r holl ffigurau yn ganlyniadau a ragwelir dros gyfnod o bum mlynedd, ar gyfer busnesau a gynorthwyir, erbyn mis Hydref 2014)

Heddiw [24 Chwefror], mae WRAP Cymru yn cyhoeddi gwerthusiad allanol ei rhaglen ARID (Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu) i hybu datblygiad sector adnoddau Cymru. 

Lansiwyd y rhaglen, a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ym mis Hydref 2011, a darparodd gyllid cyfalaf ar gyfer seilwaith ailbrosesu a chasglu yn Ardal Cydgyfeirio Cymru*. Hefyd, fe wnaeth helpu i gynyddu’r farchnad ar gyfer deunyddiau ailgylchu o ansawdd uchel trwy ariannu gweithgynhyrchwyr sy’n defnyddio cynnwys wedi’i ailgylchu yn y rhanbarth hwn.

Canfu’r gwerthusiad, a gyflawnwyd gan Databuild ar ran WRAP Cymru, yn ogystal â’r effeithiau mesurol, fe wnaeth y rhaglen helpu’r busnesau a fu’n cymryd rhan i

  • Ailfeddwl eu ffordd o weithio
  • Gwella rheoli busnes
  • Cael mynediad at gyllid ychwanegol
  • Cynyddu hyder
  • Cael mynediad at ddeunyddiau newydd
  • Cyfarfod â chysylltiadau busnes newydd

Roedd hefyd yn cynnwys argymhellion ar gyfer y dyfodol, a fydd ymhlith y pynciau a drafodir mewn digwyddiad i nodi cyhoeddi’r adroddiad, a gynhelir ym Merthyr Tudful heddiw. 

Bydd Marcus Gover, Cyfarwyddwr WRAP Cymru, yn dweud wrth y cynrychiolwyr: 

“Y dechrau’n unig yw ARID. Rydym ni eisiau gweithio gyda Llywodraeth Cymru, busnesau Cymru, banciau a sefydliadau ariannol, i ddatblygu economi gylchol, cyflwyno twf gwyrdd a chreu Cymru decach, fwy gwydn i ni oll.”

Mae ARID (Accelerating Reprocessing Infrastructure Development) External Programme Evaluation: Summary Report ar gael ar www.wrapcymru.org.uk/ARID

*Gogledd-orllewin Cymru, gorllewin Cymru a chymoedd de Cymru

Case Studies 

Note that detailed case studies and photographs are available, plus video case studies of ARID beneficiaries Techlan and Natural UK. 

Scott Waste Management

Thanks to ARID funding this recycling collections business bought three new vehicles, a forklift truck and a mill-sized baler. Consequently revenue is up 100 per cent, it employs five more staff, and its clients include John Lewis and B&Q.

What could have taken two to three years to achieve using our own cash flow could be achieved in just one year. WRAP Cymru has acted as a positive catalyst for growth, and this year we are growing at a far quicker rate, making the goal of our own transfer station a real possibility this year. – William Scott, Owner and Director

Williams a Williams Cyf

ARID funding contributed to a source-segregated ‘bring’ site and collections for tourism businesses, which helped Williams a Williams Cyf cut costs and increase revenue, and gave North Wales’ tourism sector access to high quality recycling collections. 

As well as the help and support received, the doors that have opened as a result of working with WRAP Cymru and the contacts we’ve made have been priceless. – Meurig Jones, Managing Director

About WRAP Cymru

WRAP Cymru is part of WRAP. WRAP’s vision is a world where resources are used sustainably. It works in partnership with governments, businesses, trade bodies, local authorities, communities and individuals looking for practical advice to improve resource efficiency that delivers both economic and environmental benefits.

Our mission is to accelerate the move to a sustainable resource-efficient economy through:

- re-inventing how we design, produce and sell products,

- re-thinking how we use and consume products, and

- re-defining what is possible through re-use and recycling.

First established in 2000, WRAP is a registered charity. WRAP works with UK Governments and other funders to help deliver their policies on waste prevention and resource efficiency. 

WRAP is a registered Charity No. 1159512 and registered as a Company limited by guarantee in England & Wales No. 4125764. Registered office at The Old Academy, 21 Horse Fair, Banbury, Oxon, OX16 0AH.

www.wrapcymru.org.uk @WRAP_Cymru

Contact:

Luisa Pastore                                          Caroline Hutchinson

Communications Manager                          Communications Executive

02920 100102                                         02920 100120

luisa.pastore@wrap.org.uk                         caroline.hutchinson@wrap.org.uk