Eich Cyfle I Lunio Rhwydwaith Ailddefnyddio Cymru

3rd February 2014

Gwahodd busnesau a’r trydydd sector i gyfrannu at gynlluniau ar gyfer grŵp newydd

Mae pob sefydliad sydd â diddordeb mewn ailddefnyddio yn cael eu gwahodd i helpu llunio rhwydwaith newydd yn ymwneud ag ailddefnyddio ar gyfer Cymru. Mae WRAP Cymru – sy’n datblygu’r rhwydwaith ar ran Llywodraeth Cymru – yn galw ar i gynifer o bobl â phosibl rannu eu harbenigedd a’u barn.

Gall busnesau yn y sector preifat, mentrau cymdeithasol a chwmnïau buddiannau cymunedol oll gyfrannu at ddigwyddiadau am ddim neu gyfrannu ar-lein. Nid oes angen i sefydliadau fod â’u cartref yng Nghymru na gweithredu yng Nghymru er mwyn cymryd rhan.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynlluniau ar gyfer y rhwydwaith yn ei Rhaglen Atal Gwastraff, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2013. Anghenion ei aelodau fydd yn penderfynu sut ffurf fydd ar y rhwydwaith a’r sefydliad sy’n ei redeg.

Meddai Pennaeth WRAP Cymru, Beth Winkley:

“Mae gan Gymru sector ailddefnyddio llwyddiannus a all wneud cyfraniad sylweddol at gynlluniau diwastraff Cymru. Dyma gyfle cyffrous i helpu i ehangu’r sector ac rwy’n annog unrhyw sefydliad sydd â diddordeb mewn ailddefnyddio i ddod draw i’r digwyddiadau neu gymryd rhan ar-lein.”

Cynhelir y digwyddiadau ddydd Mawrth, 18 Chwefror, yng Nghanolfan Fusnes Conwy a dydd Iau, 20 Chwefror, yng Ngwesty Maldron Caerdydd.  Bydd y ddau ddigwyddiad yn para o 09:30 tan 15:30 ac yn cynnwys cinio rhwydweithio gyda bwffe am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Melanie Chilton ar melanie.chilton@wrap.org.uk neu ffoniwch 01295 819647