Gweinidog yn Dangos ei ‘Fetel’ yn Lansiad Ailgylchu Oddi Cartref

2nd May 2013

Gweinidog Adnoddau Naturiol yn rhoi help llaw drwy ddatgelu’r cyntaf i dderbyn grant

Bu Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd Llywodraeth Cymru, Alun Davies, yng nghanolfan wyddoniaeth Techniquest yng Nghaerdydd heddiw [2 Mai] i lansio prosiect cyntaf Ailgylchu Oddi Cartref WRAP Cymru yn swyddogol.

Ymunodd plant o ysgolion Mount Stuart a Marlborough yng Nghaerdydd ag ef i ddadorchuddio dwy arddangosfa ryngweithiol sy’n dangos beth sy’n digwydd i ddeunydd ailgylchu ar ôl iddo gael ei gasglu. Dysgodd hefyd am lwyddiant cronfa Ailgylchu Oddi Cartref yng Nghymru gan Bennaeth WRAP Cymru, Beth Winkley.

Lansiodd WRAP Cymru gronfa Ailgylchu Oddi Cartref ym mis Hydref 2012. Hyd yn hyn, dyrannwyd £313,000 o’r cyfanswm o £432,000 sydd ar gael ar gyfer grantiau.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyd at £50,000 tuag at brosiectau arloesol i annog ailgylchu. Gellir defnyddio’r cyllid hwn tuag at gostau ymgynghori a rheoli prosiectau yn ogystal ag ar gyfer seilwaith ailgylchu.

Caiff Ailgylchu Oddi Cartref ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Ei nod yw helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu Cymru – y gyfradd uchaf yn y DU eisoes – drwy annog pobl i ailgylchu waeth ble y byddant.

Defnyddiodd Techniquest ei grant o £31,840 er mwyn helpu i brynu 11 o finiau ailgylchu i fodloni anghenion ei 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Hefyd, aeth y grant tuag at gost cynllunio ac adeiladu’r ddwy arddangosfa ailgylchu, a grëwyd yn fewnol gan staff Techniquest.

Mae’r arddangosfa gyntaf yn copïo’r dull a ddefnyddir ar gyfer didoli plastig o wahanol liwiau. Bydd ymwelwyr yn rhoi potel mewn slot, ac yna’n gwylio tra bydd aer cywasgedig yn ei ‘saethu’ i’r awyr.

Byddant hefyd yn cael y cyfle i ddarganfod bod gwneud can alwminiwm o ddeunydd wedi’i ailgylchu’n defnyddio dim ond 5% o’r ynni y mae ei angen i wneud un o ddeunydd newydd – gan ddefnyddio eu pŵer corfforol eu hunain.

 

“Mae’n bleser gennyf agor yr arddangosfeydd newydd a chyffrous hyn a fydd, gobeithio, yn annog plant i ailgylchu mwy, nid yn unig pan fyddant gartref, ond pan fyddant yn mynd allan hefyd.

 

“Mae’n bwysig bod pob un ohonom yn ailgylchu cymaint o’n sbwriel â phosibl os ydym am barhau i symud yn nes at ein targedau uchelgeisiol a amlinellwyd yn strategaeth wastraff Llywodraeth Cymru,Tuag at Ddyfodol Diwastraff.”


Dywedodd Beth Winkley:


“Mae rhaglen Ailgylchu Oddi Cartref WRAP Cymru yn datblygu’n llwyddiant enfawr.  Mae nifer dirifedi o geisiadau wedi dod i law ac rydym eisoes wedi cytuno ar gyllid ar gyfer ystod eang o brosiectau cyffrous ledled Cymru.

 

 “Rwy’n hynod falch mai Techniquest yw’r sefydliad cyntaf i gael grant. Rwy’n gwybod y bydd yr arddangosfeydd hyn, ynghyd â’r biniau ailgylchu, yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd i ailgylchu waeth ble y byddant.”

 

Dywedodd Peter Trevitt, Prif Swyddog Gweithredol Techniquest:

"Mae Techniquest yn ymrwymo i ddefnyddio dulliau hwyliog a rhyngweithiol er mwyn hybu cysyniadau technegol. Rydym yn falch iawn o’r ddwy arddangosfa rydym wedi’u datblygu gyda chymorth  WRAP Cymru, a chredwn eu bod yn cynrychioli ffordd newydd a phwysig o annog plant i ailgylchu.”