Rheolwr Prosiect Ymgyrchoedd Cwsmeriaid

Closing date for applications: 
5 Aug 2020 - 12:00
Salary: 
£34,500
Location: 
Banbury neu Caerdydd gyda rhai hyblygrywdd i gweithio gartref
Job reference code: 
898

Mae tîm Newid Ymddygiad Cwsmeriaid WRAP yn chwilio am Rheolwr Prosiect

Ymgyrchoedd Cwsmeriaid i ddatblygu a chyflenwi prosiectau arloesol ledled y DU, gan gweithio gyda tîmau mewnol a chyflenwyr allanol.

Rydym ni yn chwilio am aelod newydd o’r tîm sy’n gallu arddangos profiad o chyflewni prosiectau newid ymddygiad yn llwyddiannus, i cynulleidfaoedd cwsmeriaid yn ddelfrydol.

Rydym ni hefyd yn chwilio am tystiolaeth o ddatblygu a chynnal cynghreiriau a phartneriaethau allweddol gyda busnesau, elusennau, awdurdodau lleol, ac eraill er mwyn annog newid ymddygiad cynaliadwy a dros y tymor hir.

Mae sgiliau rheoli prosiect gwych yn hanfodol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.

Mae hon yn contract tymor penodol tan Gorffennaf 2021 ac yn rôl llawn amser, yn gweithio ar gweithgareddau atal gwastraff bwyd ymysg cwsmeriaid yn bennaf, er efallai y bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd dros ein portffolio newid ymddygiad cyffrous. Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd isod am manylion pellach ynglyn â hanfodion y rôl.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan bob ymgeisydd cymwys, waeth beth yw ei grefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth drawsryweddol, statws perthynas, anabledd neu hil.

Er mwyn ymgeisio, llenwch ffurflen gais os gwelwch yn dda ac anfon at jobs@wrap.org.uk, ynghyd â eich CV. 
Caiff cyfweliadau eu cynnal trwy Zoom wythnos yn cychwyn 10 Awst, Angen cychwyn ar unwaith.

Mae WRAP wedi ennill y safon ISO9001:2015 am ei cynllunio, datblygiad, rheolaeth a chyflenwiad o prosiectau a rhaglenni  sydd yn darparu datrysiadau adnoddau cynaliadwy.