Swyddi

Os ydych am ymuno â ni edrychwch ar y rhestr swyddi gwag.

 • Gweinyddwr Prosiect

  £18k
  20 Jul 2020 - 09:00
  Location: Banbury neu Gaerdydd

  Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn cyrchu a defnyddio adnoddau yn gynaliadwy. 

  Mae ein harbenigwyr yn datblygu’r atebion ar sail tystiolaeth sydd eu hangen arnom er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, meithrin economïau cryfach a chefnogi cymdeithas fwy cynaliadwy.

  Mae ein heffaith yn cwmpasu cylch bywyd cyfan y bwyd yr ydym yn ei fwyta, y dillad yr ydym yn eu gwisgo a'r nwyddau’r ydym yn eu prynu, o’u cynhyrchu i’w defnyddio a thu hwnt.