Cyllid i Weithgynhyrchwyr

 Yn ôl arolwg a wnaed gan sefydliad y gweithgynhyrchwyr,yr EEF, roedd dros 80 y cant o Brif Weithredwyr y diwydiant gweithgynhyrchu o'r farn fod prinder deunyddiau yn un o'r risgiau oedd yn wynebu eu busnes.

Gall defnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu, yn hytrach na deunyddiau crai newydd, liniaru'r risg hon a lleihau costau. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu, efallai y gallai WRAP Cymru fod o gymorth i chi.

Mae prisiau go iawn nwyddau wedi cynyddu 147 y cant ers 2000; mae defnyddio llai o ddeunyddiau crai yn syniad call yn nhermau busnes.

Ond nid yw wastad yn bosibl i fusnesau ddefnyddio llai o ddeunyddiau - ond efallai y gallent ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu yn eu lle. Os credwch chi y gallai hyn fod o fudd i'ch busnes, mae'n bosibl y gallai WRAP Cymru estyn cymorth i chi.

Pa gymorth sydd ar gael?

Gwerth hyd at £10,000 o gymorth gan ymgynghorydd

Gall WRAP Cymru dalu am ymgynghorydd i'ch helpu i benderfynu a fyddai cynnwys wedi ei ailgylchu o fudd i'ch busnes chi. Fydd hyn yn costio dim i chi, nac yn cynnwys unrhyw elfen o risg. Y cyfan fydd angen i chi ei wneud yw rhoi ychydig o'ch amser.

Darganfod mwy

Grantiau hyd at £50,000

Os oes arnoch chi angen prynu offer newydd er mwyn gallu defnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu, efallai y gallech ymgeisio am grant gwerth hyd at £50,000 neu 40 y cant o gyfanswm y gost. Fel grant y rhoddir yr arian hwn, felly ni fydd angen ei ad-dalu fel arfer.