Gweithdai atal gwastraff rhad ac am ddim

Dysgwch sut i atal gwastraff, torri costau a gwneud cais am hyd at £60,000 o gymorth mewn gweithdai yng Nghaernarfon, Hwlffordd a’r Fenni.

Mae busnesau lletygarwch a thwristaidd bach a chanolig yn gallu cael dechrau da i’r tymor gwyliau trwy archebu lle ar un o dri gweithdy rhad ac am ddim.

Bydd dirprwyon yn dysgu am y ffyrdd y mae cymryd camau syml i osgoi gwastraff bwyd a phecynnu diangen yn gallu cael effaith sylweddol ar gyllid yn ogystal â’r amgylchedd. Byddant hefyd yn cael y cyfle i ganfod sut mae modd gwneud cais am gymorth ariannol gwerth hyd at £50,000 tuag at gostau offer atal gwastraff neu ailgylchu ac ymgynghoriaeth gwerth hyd at £10,000.

Cynhelir y digwyddiadau yn:

·        Tafarn y Black Boy, Caernarfon, 12 Mawrth

·        Preseli Venture Eco Lodge, Hwlffordd, 13 Mawrth

·        Llansantffraed Court, Y Fenni, 14 Mawrth

Cynhelir y gweithdai rhwng 09.30 a 12.30, gyda chinio rhwydweithio rhad ac am ddim i ddilyn. Cefnogir y gweithdai gan Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a phartneriaid twristaidd eraill yng Nghymru.  

 

Cyfyngir y nifer o leoedd ar bob cwrs. I archebu lle i chi neu ar ran cydweithiwr, anfonwch neges e-bost at sheena.newell@ricardo-aea.com heddiw.

 

Hugh Jones

Key Account Manager - Food & Drink Wales
07809 092897