Cyfrif y dyddiau tan y Gynhadledd

Beth Winkley

  Un funud rydych chi’n edrych ymlaen at wyliau’r haf, y funud nesaf, mae’r hydref ar ei ffordd. O’m rhan i, mae tywydd arbennig yr haf fel petai wedi gwneud i’r tymor ruthro heibio hyd yn oed yn gynt na’r arfer ac mae’n anodd credu bod mis Medi ar ein gwarthaf wrth i mi ysgrifennu hwn.

Diolch byth, rwy’n rhy brysur i hel meddyliau ynghylch y boreau oer a’r nosweithiau tywyll gan fod cymaint yn digwydd dros y misoedd nesaf, gan gynnwys Cynhadledd WRAP Cymru, sy’n cael ei chynnal gennym ar 14 Tachwedd.

Teitl y gynhadledd yw Yr Economi Gylchol ar Waith, ac rydym yn gobeithio cael diwrnod llawn prysurdeb, gyda’r holl gyfleoedd trafod a rhwydweithio a fu’n nodwedd o’r digwyddiad dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn sgil y diddordeb enfawr yng nghynhadledd y llynedd, penderfynom gael lleoliad mwy o faint, a chewch chi ddim lleoliad mwy o faint – na mwy eiconig – na Stadiwm y Mileniwm. Yn ymuno â ni fydd Rheolwr Cyfleusterau’r stadiwm, Darren Crossman, a fydd yn sôn wrth fynychwyr y gynhadledd am sut daeth y stadiwm yn un o leoliadau gwyrddaf y Deyrnas Unedig, a’r stadiwm gyntaf i ennill y Safon Brydeinig ar gyfer digwyddiadau cynaliadwy.

Dim ond un o blith rhestr arbennig o westeion yw Darren, sydd hefyd yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol WRAP, Dr Liz Goodwin, y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Peter Davies, Cyfarwyddwr Grwp TYF Andy Middleton, a heb anghofio Comisiynydd yr Amgylchedd yr Undeb Ewropeaidd, Janez Potočnik, a fydd yn cyflwyno anerchiad trwy fideo.

Byddwn yn cyhoeddi mwy o enwau yn ystod yr wythnosau nesaf, ynghyd â mwy o fanylion am y diwrnod. Yn unol â’r arfer, nid ydym yn codi tâl am fynychu, ond gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, gofynnwn eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosibl os oes genych ddiddordeb mewn mynychu – os wyf wedi dysgu unrhyw wers o’r haf hwn, honno yw y bydd 14 Tachwedd yma mewn dim o dro.