Gallai pob un o drigolion Caerdydd arbed £200 y flwyddyn trwy wneud un peth yn wahanol!

10th September 2014

Ymunwch â Pheiriant enwog Hylif Gwyrdd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff ar Heol y Frenhines (pen y castell) ar 11 Medi i ddarganfod sut i wneud hynny!

Ddydd Iau, 11 Medi, bydd ‘Peiriant Hylif Gwyrdd’ Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn dod i Heol y Frenhines yng Nghaerdydd, o 8am tan 2pm, i weini smwddis ffrwythau a llysiau iachus wedi’u paratoi gan gogyddion arbenigol o gynhwysion a gaiff eu gwastraffu’n gyffredin bob dydd yn ein cartrefi. Mae digwyddiad y Ddinas, sef y cam nesaf ar daith ’10 Dinas Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, mewn partneriaeth â Sainsbury’s a Chyngor Dinas Caerdydd sy’n ein helpu i gyd i #Gwneud Un Peth yn Wahanol.

Fis Mehefin, cyhoeddodd ymgyrch Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff WRAP fod Caerdydd yn un o 10 dinas yn unig ar draws y DU gyfan a ddewiswyd i ganolbwyntio ar frwydro yn erbyn gwastraff bwyd yn 2014-16, gan helpu pobl Caerdydd i ‘wneud un peth yn wahanol’ – gan newid ein harferion yn y gegin a dangos ei fod yn bosibl i ni i gyd wneud gwahaniaeth ac atal ein bwyd rhag mynd yn wastraff.

Dywedodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths:

“Gallwn ni i gyd gymryd camau i wneud y gorau o’r bwyd rydym wedi’i brynu. Gall hyn olygu bod yn greadigol gyda gweddillion bwyd neu fod yn ymwybodol o ddyddiadau ‘defnyddio erbyn’.  Mae ymgyrch Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn llawn awgrymiadau defnyddiol i atal gwastraff ac mae llawer o bobl yng Nghymru eisoes yn arbed arian oherwydd eu hymdrechion.”

Dywedodd Emma Marsh, Pennaeth Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff: "Mae gennym oll ein rhesymau dros pam mae bwyd yn cael ei daflu i ffwrdd gartref, felly nid oes un ateb i bawb. Rydym eisiau bod â’r gallu i gael pobl i edrych ar y doreth o fwyd a diod sy’n cael ei roi yn y bin ac ystyried yr un peth y gallent ei wneud yn wahanol i sicrhau bod bwyd yn cael ei flasu, ac nid ei wastraffu. O storio ffrwythau ffres yn yr oergell i ddefnyddio’r rhewgell yn well, i lawrlwytho ein Ap am ddim, i ddefnyddio cyfrifydd dognau lovefoodhatewaste.com  - gall gwneud un o’r pethau hyn yn unig helpu pawb i wastraffu llai, arbed arian a helpu’r amgylchedd.

“Yn ogystal, mae gan fanwerthwyr a brandiau rôl bwysig i’w chwarae o ran ei wneud yn haws i osgoi taflu bwyd i ffwrdd ac rwyf wrth fy modd bod Sainsbury’s wedi ymrwymo i weithio gyda ni dros y ddwy flynedd nesaf yng Nghaerdydd i wneud hyn yn realiti”

"Mae’r Peiriant Hylif Gwyrdd yn un enghraifft yn unig o ffordd greadigol i bobl arbrofi gyda’r bwyd a’r diodydd da maent yn eu prynu a cheisio gwneud rhywbeth blasus  a gwahanol yn ogystal â chychwyn ein hymgyrch gyffrous yng Nghaerdydd."

 Dywedodd Judith Batchelar, Cyfarwyddwraig Brand Sainsbury’s: “Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o fenter 10 Dinas WRAP yma yng Nghaerdydd a byddwn yn cymryd rhan gyda’n syniadau ar gyfer ryseitiau, cynlluniau prydau bwyd a’r ap google, yn helpu cwsmeriaid i fyw yn dda am lai o arian.”

Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, aelod y cabinet dros yr Amgylchedd;

‘Roedd ein rhieni a’n neiniau a’n teidiau yn gwybod sut i wneud y gorau o fwyd sy’n weddill oherwydd yn ystod y rhyfel a’r cyfnod wedi hynny, roedd dogni yn golygu bod bwyd yn cael ei drin fel nwydd gwerthfawr. Mae’r cenedlaethau ar ôl hynny wedi gweld bod digon o fwyd ar gael ac, o ganlyniad, bu cynnydd mewn gwastraff.  Yr hyn mae angen i ni ei ddeall yw ei fod yn cymryd llawer o ynni gwerthfawr i dyfu a dosbarthu bwyd, ac yn y cyfnod hwn pan mae pwysau ar gyflenwadau ynni, mae’n rhaid i ni sicrhau nad ydym yn ei wastraffu. Y peth arall am fwyd sy’n weddill yw ei fod yn aml yn gallu gwneud prydau blasus fel cawl a stiwiau, felly rydym i gyd ar ein hennill. Felly, rwyf wrth fy modd mai Caerdydd yw un o’r 10 dinas sy’n cymryd rhan yn y fenter ragorol hon ac rwy’n gobeithio y bydd yr ymgyrch yn llwyddiant mawr.’

Dewch heibio ar 11 Medi ac addo #Gwneud Un Peth yn Wahanol.

 

 

For further information please contact:

 

Sally Hollyhead – sally.hollyhead@wrap.org.uk on 07712 853 656

 

Luisa Pastore <Luisa.Pastore@wrap.org.uk>

 

Editors notes:

 

 

 

About WRAP

 

1.     WRAP works with businesses, individuals and communities to help them reap the benefits of reducing waste, developing sustainable products and using resources in an efficient way.

 

2.     Established as a not-for-profit company in 2000, WRAP is backed by government funding from England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

 

3.     More information on WRAP's work in Wales can be found on www.wrapcymru.org.uk @WRAP_Cymru

 

4.     LFHW is delivered by Waste Awareness Wales (WAW) in Wales. WAW is a Welsh Government funded organisation that delivers communication and behaviour change projects which helps the Welsh public change their waste behaviours and contribute to meeting the Welsh Government’s prevention, reuse and recycling targets set out in the Wales Waste Strategy ‘Towards Zero Waste’.

 

WAW deliver a programme of support for local authorities in their waste communications to help achieve waste targets by encouraging public behaviour change and increased participation in using local authority recycling and other waste services. 

 

 

 

LFHW

 

1.       Love Food Hate Waste is brought to you by WRAP and its work is underpinned by ground-breaking, evidence-based WRAP research

 

2.       The most recent food waste figures available are for 2012 – these were published by WRAP in November 2013 and can be found here: http://www.wrap.org.uk/content/household-food-and-drink-waste-uk-2012

 

3.       The average person in the UK could save £200 a year by not buying and then throwing away good food and drink. This rises to £470 for the average household and £700 for a family with children.

 

4.       Throwing away good food and drink is responsible for the equivalent of 17mt of C02.

 

5.       The campaign aims to help us all recognise the amount of food that we're throwing out and to demonstrate how by doing just one thing differently, we can dramatically reduce how much money we're wasting each and every week. For more information please visit www.lovefoodhatewaste.com

 

@LFHW_UK

 

 

 

Love Food Hate Waste Community on Facebook

 

Free Love Food Hate waste App

 

6.       WRAP is taking the Liquid Greens Machine to 10 cities in total across the UK to raise awareness of the issue, as well as helping people to make small changes but big savings. The '10 cities' are: Belfast, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Greater Manchester, Leeds, Liverpool City Region, Newcastle, Nottingham and Sheffield with support from the major food retailers across the UK, including Asda, Central England Co-operative Ltd, Morrisons, Sainsbury's, Tesco, The Co-operative Food and M & S. Launch events will take place between July and September 2014 as part of a wider comprehensive Love Food Hate Waste campaign running in each city until March 2016.