WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Carbon i gynnig cymorth effeithiolrwydd adnoddau i fusnesau yng Nghymru a chyrff sector cyhoeddus

31st October 2014
  • Sefydliadau’n ffurfio consortiwm pwerus newydd i sicrhau
    gwaith effeithlonrwydd adnoddau gwerth £1 miliwn.
  • Y tro cyntaf i’r Ymddiriedolaeth Carbon a WRAP Cymru gydweithio yn y fath ffordd.
  • Y cytundebau ymhlith y cyntaf i gael eu darparu fel rhan o fframwaith effeithlonrwydd adnoddau newydd Llywodraeth Cymru.

Heddiw [31 Hydref], mae’r Ymddiriedolaeth Carbon a WRAP Cymru wedi datgan eu bwriad i gydweithio mewn partneriaeth i helpu sefydliadau sector cyhoeddus Cymru a busnesau o bob maint i fod yn fwy effeithlon o ran eu hadnoddau.

Bydd y cydweithredu yn cyflenwi Gwasanaethau Cleient Rheolwr i fusnesau (gan gynnwys busnesau trydydd sector) a sefydliadau sector cyhoeddus fel rhan o wasanaeth Adnoddau Effeithlon Llywodraeth Cymru, yn unol â datganiad yr wythnos hon. Mae’r ddau gytundeb yn werth cyfanswm o £1,037,830 dros gyfnod cychwynnol o 18 mis.  

Bydd y sefydliadau sy’n cymryd rhan yn cael cymorth i ostwng eu defnydd o ynni, dŵr, adnoddau a gwastraff, gan eu helpu nhw i gymryd mantais o’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau. Yn ogystal, bydd cyfle iddynt ddysgu am ffynonellau ychwanegol o gymorth gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn eu galluogi nhw i arbed arian a helpu Cymru i gwrdd â’i hamcanion effeithlonrwydd a datblygu cynaliadwy.

Dywedodd Richard Rugg, Rheolwr Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Carbon:

“Dros y ddeuddeg mlynedd ddiwethaf, mae’r Ymddiriedolaeth Carbon wedi gweithio wrth ochr Llywodraeth Cymru i ostwng y 9 miliwn tunnell o allyriadau carbon deuocsid a sicrhau arbedion ariannol gwerth £700 miliwn i filoedd o gwmnïau a chyrff sector cyhoeddus yng Nghymru. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar ein llwyddiant, ar y cyd â WRAP Cymru, a pharhau i gefnogi cyrff cyhoeddus a busnesau yng Nghymru trwy wasanaeth newydd Adnoddau Effeithlon Cymru.”

Ychwanegodd Dr Marcus Gover, Cyfarwyddwr WRAP:

“Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi ennill y cytundebau i gyflenwi cymorth effeithlonrwydd adnoddau i sefydliadau sector cyhoeddus a busnesau o bob maint yng Nghymru, ar y cyd â WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Carbon.

“Mae gan y ddau sefydliad enw da o ran helpu sefydliadau i elwa o fanteision defnyddio llai o adnoddau; mae WRAP Cymru yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a’r Ymddiriedolaeth Carbon ar y cynllun cynhyrchiol a llwyddiannus hwn.”

Mae croeso i unrhyw sefydliad sydd â diddordeb yn y gwasanaethau Cleient Rheolwr gysylltu â Jo Atkinson ar joanne.atkinson@carbontrust.com, Susan Jay ar susan.jay@wrap.org.uk neu ffonio 02920 100100 am fwy o wybodaeth. Gallwch gysylltu ag Effeithlonrwydd Adnoddau Cymru ar 0300 123 2020 neu www.resource-efficient-wales.com.