Blwyddyn Newydd Dda

Beth Winkley

Rwyf newydd ddychwelyd i’r swyddfa ar ôl gwyliau’r Nadolig ond fel arfer mae’r e-byst eisoes yn cronni felly ni ysgrifennaf lawer. Fodd bynnag, ar ran pawb yn WRAP hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd hapus a llewyrchus i chi i gyd.

 

Bydd 2013 yn flwyddyn dyngedfennol iawn i fusnesau yng Nghymru. Roedd yn galonogol gweld cynnydd fis diwethaf yn allbwn gweithgynhyrchu’r DU, a gobeithio bod hyn yn argoeli’n dda ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Cadwch lygad am newyddion ynghylch ein pecyn cymorth newydd i gwmnïau gweithgynhyrchu bach a chanolig, sy’n cael ei lansio gennym fis yma.

 

Ym mis Ionawr hefyd, bydd ein pecyn cymorth newydd i’r sectorau lletygarwch, twristiaeth, bwyd a diod yng Nghymru’n dechrau, yn dilyn y cyhoeddiad a wnaethom yn ein cynhadledd. Mae hefyd rowndiau newydd o gyfalaf ar gyfer prosiectau seilwaith mawr ar y gorwel, ac fel arfer mae llu o grantiau a chanllawiau eraill ar gael, gan gynnwys gwybodaeth ar ailgylchu y tu allan i’r cartref a chasgliadau ailgylchu o gwmnïau bach a chanolig.  


Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi yn 2013