Llongyfarchiadau i Bettina

Beth Winkley

Fel y gallwch ddychmygu, rydym i gyd yn brysur iawn ar hyn o bryd yn cynllunio ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru, ond roeddwn eisiau cymryd yr amser i roi gwybod i chi am newyddion cyffrous o Frwsel.

Rwy’n falch dros ben i gyhoeddi bod Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert, wedi ennill Gwobr 2013 y Gymdeithas Prosiectau Ewropeaidd am Gyflawniad Eithriadol mewn Datblygiad Lleol a Rhanbarthol yr UE.

Bettina sy’n rheoli prosiect Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu (ARID) WRAP Cymru, a gaiff ei ariannu gan Raglen Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ac sy’n ariannu datblygiad seilwaith ailbrosesu a chasgliadau ailgylchu ar gyfer gwastraff masnachol a diwydiannol, yn ogystal â helpu tyfu’r farchnad ar gyfer deunydd a ailgylchwyd o ansawdd uchel. Mae’n canolbwyntio ar fusnesau bach a chanolig mewn ardaloedd yng Nghymru sydd fwyaf angen eu hadfywio.

Hyd yn hyn, dyrannwyd £3.9 miliwn, a fydd yn creu 133 o swyddi newydd. 

Mae mwy fyth ar gael, er hynny, felly dysgwch sut i wneud cais.

Fel arall, gallwch siarad â holl dîm WRAP Cymru yn y gynhadledd – a fydd hefyd â naws Ewropeaidd. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein prif siaradwr, sef Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, sydd â chyfrifoldeb dros brosiectau Llywodraeth Cymru a ariennir gan Ewrop. Hefyd, bydd anerchiad fideo gan Gomisiynydd yr Amgylchedd yr Undeb Ewropeaidd, Janez Potočnik.

Gellir cofrestru o hyd, ond mae’r rhan fwyaf o’r lleoedd wedi eu llenwi, felly os ydych eisiau ymuno â ni, rwy’n eich cynghori i gofrestru cyn gynted ag y bo modd.