Blonde woman holding a drink can between her hands

Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni – 20 - 26 Medi 2021

Thema eleni yw ‘Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni’, sy’n anelu at annog pawb i dynnu ynghyd ac ailgylchu mwy o’r pethau iawn yn amlach. Mae Bydd Wych. Ailgylcha. am weithio law yn llaw ag Wythnos Ailgylchu 2021 i annog pawb i ‘fynd gam ymhellach’ ac ailgylchu mwy ar draws y genedl gyfan.

Rydym wedi dewis nifer o asedau Bydd Wych. Ailgylcha. o’n hymgyrchoedd blaenorol, ynghyd â chopi ategol newydd ar thema ‘Wythnos Ailgylchu’.

Bydd y rhain yn cynnwys:

  • Crynodeb am yr ymgyrch
  • Calendr cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol gyda chopi awgrymedig 
  • Asedau statig parod i'w defnyddio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 
  • Asedau animeiddiedig parod i'w defnyddio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 
  • Asedau y gellir eu haddasu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a chyfarwyddiadau ar sut i olygu’s rhain
  • Asedau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol wedi'u haddasu ar gyfer awdurdodau lleol
  • Erthygl y gellir eu haddasu ar gyfer eich gwefan/sianeli cyfathrebu mewnol 
  • Cyngor gorau ailgylchu
  • Ffeithiau a manion gwybodaeth ailgylchu
  • Cyfarwyddiadau ar gyfer ymgorffori’r teclyn Lleolydd Ailgylchu yn eich gwefan

Mae asedau'r ymgyrch o dan embargo llym tan ddiwrnod cyntaf Wythnos Ailgylchu, 20 Medi 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at CymruYnAilgylchu@wrap.org.uk.