Abstract Circles

Grantiau ar Raddfa Fach gan y Gronfa Economi Gylchol

Crëwyd y cynllun grant hwn i gefnogi sefydliadau sy'n ceisio cyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynyddu’r deunydd eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, neu i ymestyn oes ddefnyddiol nwyddau.

***Mae ceisiadau ar gyfer grantiau ar Raddfa Fach nawr ar gau***

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am grantiau ar Raddfa Fach ar hyn o bryd.

Gweler ein tudalen Derbynwyr Grantiau am fanylion prosiectau sydd wedi cael cymorth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch eu hanfon at ein tîm Cronfa Economi Gylchol, CEFWales@wrap.org.uk