Defnyddio Cynnwys Eilgylch – Prosiect Arddangos

Treial Polypropylen (PP) ar gyfer y Sector Meddygol a’r Sector Nwyddau ar gyfer y Cartref

Rydym yn cydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner i gyflawni prosiectau arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae pob prosiect yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau masnachol a thechnegol i gynyddu deunyddiau eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Prif nod y treial penodol hwn yw goresgyn diffyg hyder yn y farchnad, gan fod cynhyrchwyr yn ystyried bod gormod o risg yn perthyn i feintiau a chysondeb cyflenwad deunydd eilgylch i’w gynnwys yn eu nwyddau. 

Mae nwyddau targed yn cynnwys y canlynol, sydd oll yn cael eu cynhyrchu o ddeunydd PP, ac mae gan bob un fanyleb wahanol o ran nodweddion ffisegol a pherfformiad mecanyddol.

  • Cadi gwastraff bwyd / compost lliw golau, 2.5l i’w ddefnyddio yn y tŷ, wedi’i wneud o gyd-bolymer PP;
  • fflap tryloyw o liw naturiol, a gyflenwir fel rhan o gynhwysydd nodwyddau meddygol, wedi’i wneud o homobolymer PP; a cynhwysydd nodwyddau meddygol du, sydd angen PP tymheredd isel, ac sy’n gallu gwrthsefyll trawiadau, i fodloni safonau cydymffurfio. Dysgwch fwy

Amcan y treial hwn yw arddangos defnydd llwyddiannus o gynnwys 100% eilgylch ar gyfer cynhyrchu’r nwyddau hyn, gan ddefnyddio prosesau amgen, fel labelu yn y mowld, i oresgyn cyfyngiadau’r deunydd o ran lliw, gorffeniad yr arwyneb a halogiad gweledol.

Gobeithir y bydd hyn yn ysgogi meddwl o’r newydd wrth ddylunio nwyddau a fydd, yn y pen draw, yn gyrru’r galw am PP eilgylch ac yn cryfhau’r economi gylchol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae partneriaid y treial yn cynnwys: Technia Business Solutions Ltd (partner arweiniol); Addis Housewares Ltd; Frontier Plastics Ltd; a Synergy Plastics Ltd.  Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill, fel Canolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor a Choleg Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Prosiectau arddangos eraill

Mae WRAP Cymru wedi dechrau gweithio ar bedwar prosiect i gyd i ddangos yr achos amgylcheddol ac economaidd dros ddefnyddio cynnwys eilgylch mewn gweithgynhyrchu. Am wybodaeth am y tri threial arall, defnyddiwch y dolenni canlynol, os gwelwch yn dda:

Yellow Sharpsafe and Grey kitchen caddy

Cadi cegin Addis a Sharpsafe

Nôl i Prosiectau Arddangos