Defnyddio Cynnwys Eilgylch – Prosiect Arddangos

Treial Polyethylen Dwysedd Uchel (high-density polyethylene/HDPE) a Pholypropylen (PP) ar gyfer y Sector Adeiladu a Chludo Nwyddau Peryglus

Rydym yn cydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner i gyflawni prosiectau arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae pob prosiect yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau masnachol a thechnegol i gynyddu deunyddiau eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Nod y treial penodol hwn yw canfod, rhoi ar brawf a phrofi datrysiadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar gyfer ymgorffori cynnwys eilgylch yn y nwyddau targed canlynol:

  • Cyfansoddion polymer-sment ysgafn, a ddefnyddir i adeiladu ac adfer adeiladau.
  • Cyfansoddion papur-plastig gwastraff – wedi’u gwneud o gwpanau coffi untro wedi’u darnio, er enghraifft – i greu deunyddiau sy’n gwrthsefyll dŵr a disodli coed o goedwigoedd glaw.
  • Cynwysyddion wedi’u dylunio i gael eu hardystio gan y Cenhedloedd Unedig ar gyfer cludo nwyddau peryglus. Dysgwch fwy

Disgwylir y bydd datrysiadau sydd wedi’u profi’n effeithiol yn rhoi hyder i gynhyrchwyr bod modd defnyddio deunyddiau gwastraff isel eu gwerth i gynhyrchu nwyddau terfynol economaidd o ansawdd uchel. Ein gobaith yw lleihau’r ofn am y goblygiadau canfyddedig, yn cynnwys ofnau ynghylch defnyddio mwy o ynni, a gostyngiad mewn ansawdd.

Mae partneriaid y treial yn cynnwys: Nextek Ltd (partner arweiniol); Berry Global; Polymer Extrusions Ltd; a Viridor.

Prosiectau arddangos eraill

Mae WRAP Cymru wedi dechrau gweithio ar bedwar prosiect i gyd i ddangos yr achos amgylcheddol ac economaidd dros ddefnyddio cynnwys eilgylch mewn gweithgynhyrchu. Am wybodaeth am y tri threial arall, defnyddiwch y dolenni canlynol, os gwelwch yn dda:

Nôl i Prosiectau Arddangos