Mae’n hanfodol eich bod yn darllen y ddogfen hon yn ofalus gan y bydd yn eich cynorthwyo i wneud cais llwyddiannus am grant.

Unwaith rydych wedi cael eich gwahodd i wneud cais am arian grant trwy’r porth Delta, rhaid cyflwyno pob cwestiwn sydd yn ymwneud â’ch cais trwy’r adnodd negeseuon Message Centre ar Delta.

Ar gyfer ymholiadau eraill, e-bostiwch CEFWales@wrap.org.uk

Dogfen ganllaw ar gyfer ceisiadau i’r Rhaglen Grantiau ar Raddfa Fawr yn unig yw hon (€200,000 hyd
£750,000).

Ar gyfer Grantiau ar Raddfa Fach (£25,000 hyd €200,000) gweler y canllawiau yma http://www.wrapcymru.org.uk/cy/grantiaubach

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Cronfa Economi Gylchol – Rhaglen Grantiau ar Raddfa Fawr Dogfen Ganllaw

    PDF, 557.73 KB

    Lawrlwytho
  • Circular Economy Fund CO2 calculator (Saesneg yn unig)

    VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET, 28.01 KB

    Lawrlwytho

Tagiau