Close up of multicoloured plastic pellets

Cynhyrchwyr

Defnyddio deunydd eilgylch yn mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru

Os yw Cymru am wireddu economi gwirioneddol gylchol, mae rhan allweddol i’w chwarae gan y sector gweithgynhyrchu.

Mae WRAP Cymru yn cefnogi cynhyrchwyr yng Nghymru i gynyddu eu defnydd o blastig, papur / cardfwrdd a thecstilau eilgylch drwy’r Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5 miliwn, un o fentrau Llywodraeth Cymru.

Mae grantiau cyfalaf o £25,000 i £750,000 ar gael i sefydliadau cymwys o unrhyw faint.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am grantiau ar Raddfa Fawr ar hyn o bryd.

Rydym hefyd yn darparu prosiectau arddangos ar y gadwyn gyflenwi i ddangos sut gall cynhyrchwyr oresgyn rhwystrau i ddefnyddio deunydd eilgylch.

Darganfod mwy am y Gronfa Economi Gylchol a phrosiectau arddangos y gadwyn gyflenwi