Male recycling crew member on black background

Bydd Wych. Ailgylcha. Cyfnod 1: Pecyn Adnoddau

 

Cymru yn Ailgylchu: Ymgyrch Ailgylchu Genedlaethol i fynd â Chymru i rif 1 (EMBARGO TAN 21 MEDI 2020)

BYDD WYCH. AILGYLCHA.

Diolch i’ch gwaith caled chi, mae Cymru wedi cyrraedd rhif tri yn y rhestr o wledydd y byd ar gyfer ailgylchu. Eleni, mae Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru yn lansio ymgyrch ailgylchu fwyaf erioed Cymru er mwyn ceisio cyrraedd rhif un.

Mae partneriaid fel awdurdodau lleol, brandiau a sefydliadau eraill yn allweddol i gyflawni’r nod hwn. Rydym ni angen eich cymorth chi i ledaenu’r neges i bob cartref yng Nghymru.

Yma gallwch lawrlwytho pecyn cymorth o asedau sydd wedi’u cynllunio i weithio ar draws gwahanol sianeli a fformatau, ynghyd â chanllaw ar sut i’w defnyddio.

#ailgylchwyrgwych
http://byddwychailgylcha.org.uk