Be Mighty. Recycle. Banner with slogan and hands on a black background

Bydd Wych. Ailgylcha. Cyfnod 3: Pecyn Adnoddau

 

Cymru yw’r drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu, ond ni fyddwn yn stopio yma.

Ym mis Medi 2020, lansiwyd Bydd Wych. Ailgylcha. sef ymgyrch ledled y wlad. 60 miliwn o argraffiadau yn ddiweddarach, a gyda dros 55 o bartneriaid yng Nghymru yn cefnogi’r ymgyrch ac yn rhannu cynnwys o Gyfnodau 1 a 2, hon oedd yr ymgyrch ailgylchu fwyaf a welodd Cymru erioed. 

Ond nid dyna ddiwedd y stori. Er mwyn parhau â’n taith o gael Cymru o fod y drydedd wlad orau yn y byd am ailgylchu i fod yn rhif 1, rydyn ni’n lansio 3ydd cyfnod gweithgarwch yr ymgyrch, sef ‘Ailgylchu o Gartref’.

Isod gallwch lawrlwytho'r Pecyn Adnoddau i Bartneriaid a’r holl asedau ac adnoddau dwyieithog sydd eu hangen arnoch chi i hyrwyddo'r ymgyrch, a ddyluniwyd i weithio ar draws amrywiol sianeli a fformatau, ynghyd ag arweiniad ar sut i’w defnyddio.

Rhaid i holl weithgaredd yr ymgyrch ddod i ben erbyn 11.59yp ar ddydd Mercher 24 Mawrth 2021, er mwyn cwrdd â chyfyngiadau cyfnod cyn etholiad Llywodraeth Cymru (a elwir hefyd yn ‘Purdah’).