Gwefannau defnyddiol, dogfennau, astudiaethau achos ac adroddiadau

Gwefannau defnyddiol

  • Fy Ailgylchu Cymru. Mae’r wefan hon yn galluogi dinasyddion i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy’n digwydd i’w gwastraff ledled y Deyrnas Unedig, a hyd yn oed o gwmpas y byd. 
  • Glasbrint Casgliadau: Arfer Gorau mewn Dargyfeirio Uchel. Mae’r wefan yn cynnwys astudiaethau achos sy’n dangos sut, trwy fabwysiadu Glasbrint Casgliadau Llywodraeth Cymru, mae awdurdodau lleol yn cyflawni mwy o gysondeb gwasanaeth ar draws Cymru ac yn cyflawni’r targedau uchelgeisiol a osodwyd yn strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff Llywodraeth Cymru. 
  • Y Local Authority Recycling Scheme Updater (LARSU). Mae’r wefan hon yn galluogi awdurdodau lleol i weld a diweddaru’r wybodaeth a gedwir gan WRAP am eu cynlluniau gwastraff ac ailgylchu. Mae’r wybodaeth hon yn bwydo i mewn i’r ‘Lleolydd Ailgylchu’ (a sonnir amdano isod). Mae’r data hefyd yn cael ei glymu i’r flwyddyn ariannol yn flynyddol ac fe’i dangosir yn y ‘Local Authority Waste and Recycling Information Portal’ (sonnir am hwn hefyd isod).
  • Lleolydd Ailgylchu. Mae’r cyfleuster chwilio ar-lein hwn yn galluogi dinasyddion i ddarganfod beth ellir ac na ellir ei ailgylchu yn eu cartref neu eu hardal leol. Cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw diweddaru’r wybodaeth am eu casgliadau a gwasanaethau lleol eu hunain gan ddefnyddio’r system ar-lein LARSU (a sonnir amdani uchod), sy’n bwydo i mewn i’r Lleolydd Ailgylchu.
  • Y Local Authority Waste and Recycling Information Portal. Mae’r porth hwn yn rhoi mynediad at ddata ar gynlluniau ailgylchu a gwastraff yn y Deyrnas Unedig, ynghyd â meincnodau perfformiad ar gyfer casgliadau ailgylchu sych a gweddilliol ar ymyl y ffordd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o’r gwefannau hyn neu’r data a ddangosir ar gyfer eich awdurdod lleol chi, anfonwch ebost at CCP@wrap.org.uk, os gwelwch yn dda

Gwefannau eraill perthnasol

Dogfennau cysylltiedig

Nôl i cymorth i awdurdodau lleol Cymru