Homepage Banner

Gweledigaeth WRAP yw byd lle caiff adnoddau eu defnyddio’n gynaliadwy

Darganfod mwy

Ailddyfeisio, ailfeddwl ac ailddiffinio’r hyn sy’n bosibl

Mae WRAP yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a chymunedau i ddarparu atebion ymarferol i wella effeithlonrwydd adnoddau ym mhedwar ban byd. Dysgwch fwy am y sectorau rydym yn gweithio gyda hwy yng Nghymru:

Sectorau
Rydym yn darparu £6.5m drwy Gronfa Economi Gylchol Cymru
WRAP-500m-cymraeg
Rydym wedi cynorthwyo 316 o sefydliadau yng Nghymru (ers 2015)

Cymryd Gweithredu

Mae ein ffordd o fyw heddiw yn niweidio ein planed

Mae WRAP Cymru yn cefnogi’r newid tuag at economi wirioneddol gylchol yng Nghymru, lle caiff gwastraff ei ddiddymu ac adnoddau eu cadw’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl. Ynghyd â bod yn dda i’r amgylchedd, gallai economi sy’n wirioneddol gylchol greu hyd at 30,000 o swyddi newydd a chyflawni arbedion blynyddol o hyd at £1.9biliwn mewn costau deunyddiau yn unig.

Trwy ddatblygu economi gylchol ar gyfer Cymru, gallwn helpu i leihau’r galw am adnoddau naturiol i lefel y gallai’r blaned ei gyflenwi’n gynaliadwy. Yn hollbwysig, mae’r potensial hefyd gan economi o’r fath i fodloni anghenion poblogaeth fyd-eang sydd ar ei thwf heb gyfaddawdu ar genedlaethau’r dyfodol i ddiwallu anghenion y boblogaeth.

Sectorau

Pwy y mae WRAP yn gweithio gyda nhw