Be Mighty: 00. BYDD WYCH. AILGYLCHA. Pecyn Cymorth Awdurdodau Lleol - BE MIGHTY. RECYCLE. Local Authorities Toolkit

Information

Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys cyfres o asedau sydd wedi’u cynllunio i weithio ar draws gwahanol sianeli a fformatau, ynghyd â chanllaw ar sut i’w defnyddio. Mae’r holl asedau, yn cynnwys y ffeiliau Photoshop ac InDesign, ffontiau Be Mighty a logos Cymru yn Ailgylchu ar gyfer pob awdurdod lleol ar gael yma, gydag addasiadau’n amrywio yn ôl adnodd. Nid oes gofyn i chi ddefnyddio’r holl adnoddau; yn hytrach, gallwch ddewis a dethol y rhai sy’n gweithio orau i chi greu eich elfen leol eich hun o'r ymgyrch genedlaethol ehangach, a helpu i fynd â Chymru i rif 1 yn y byd am ailgylchu. Oherwydd maint enfawr ffeiliau gwaith celf y lifrai cerbydau sbwriel, os hoffech gael copi o'r rhain, cysylltwch â WalesRecycles@wrap.org.uk ac fe anfonwn y rhain atoch trwy ddolen We Transfer.

In this Toolkit you’ll find a suite of assets that have been designed to work across multiple channels and formats, along with guidance on how to use them. All assets, including the Photoshop and InDesign files, Be Mighty fonts and bespoke Wales Recycles logos for all LAs can be found here, with customisability varying per asset. You do not need to use all assets; rather you can pick and choose what works best for you to create your own local element of the wider, national campaign, and help get Wales to number one in the world at recycling. Due the enormous size of the refuse vehicle livery artwork files, if you’d like a copy of these, please contact WalesRecycles@wrap.org.uk and we’ll send these to you via a We Transfer link.

Last Updated

23 February 2021

File Formats

zip

Areas

Wales

Materials

Type

Toolkit

Copyright

WRAP

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.