Cysylltu â WRAP Cymru

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cwblhewch y ffurflen isod neu rowch ganiad i ni ar 029 20 100 100.

Gydag ymholiadau cyfryngau, ewch i'r Canolfan Cyfryngau (Saesneg yn unig).

I ysgrifennu at neu ewch i'n swyddfa, ein cyfeiriad yw WRAP Cymru, Carlyle House, 5-7 Cathedral Road, Cardiff CF11 9HA.

Dim ond gan WRAP y bydd y wybodaeth a ddarparwch yma yn cael ei defnyddio. Ni fydd byth yn cael ei rhoi i drydydd partïon heb gael eich cydsyniad chi yn gyntaf, onid oes rheidrwydd cyfreithiol arnom i ddatgelu gwybodaeth.

Polisi Preifatrwydd