Cymru yn Ailgylchu: Asedau ymgyrch Hydref 2023 Bydd Wych. Ailgylcha.

‘Bydd wych. Ailgylcha.’ yw ymgyrch ailgylchu mwyaf a mwyaf uchelgeisiol Cymru. 

Mae’n cyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o fod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050 a rhoi hwb i Gymru tuag at gyrraedd y nod fod yn genedl ailgylchu orau’r byd.

Mae Cymru’n arwain y gad gydag ailgylchu. Mae 95% o ddinasyddion Cymru’n defnyddio’r gwasanaethau casglu a ddarperir gan eu cyngor, gan wneud Cymru yn genedl ailgylchu orau’r Deyrnas Unedig a’r drydedd orau yn y byd.

Ond mae’r ffigur hwnnw’n disgyn i 78% ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd, gan nad yw’r rhan fwyaf o ddinasyddion yn ailgylchu cymaint ag y gallant. 

Mae chwarter o’r hyn sy’n cael ei roi yn y bin ‘sbwriel’ ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn wastraff bwyd. Mae hynny’n swm enfawr – 110,000 o dunelli bob blwyddyn – sy’n ddigon i lenwi 3,300 o fysus deulawr! Yn syfrdanol, gellid bod wedi bwyta’r rhan fwyaf o hyn.

Rydym am fod yn genedl nad yw fyth yn taflu gwastraff bwyd i’r bin sbwriel, ble caiff bwyd bwytadwy ei ddefnyddio, ac mae bwyd anfwytadwy’n mynd i’r cadi gwastraff bwyd bob amser, i gael ei ailgylchu a’i droi yn ynni glanach, gwyrddach i Gymru.

Nod yr ymgyrch hwn yw ysbrydoli pobl i ddefnyddio bwyd sydd ar fin mynd yn hen, ac ailgylchu eu holl wastraff bwyd anfwytadwy.

Ymunwch â’n Hymgyrch Gwych i gael Cymru i safle rhif un a chreu newid cadarnhaol yn y byd o’n cwmpas.

Isod, gallwch lawrlwytho’r Pecyn Adnoddau Partneriaid a’r holl asedau ac adnoddau dwyieithog, sydd wedi’u cynllunio i weithio ar draws sawl sianel a fformat, ynghyd â chanllawiau ar sut i’w defnyddio.

Dyddiad yr ymgyrch: Dydd Llun 16 i ddydd Sul 29 Hydref 2023.

Mae embargo ar asedau’r ymgyrch tan ddydd Llun 16 Hydref 2023.

Last updated

3 October 2023

File formats

pdf, xlsx, zip, docx

Areas

Cymru

Materials

Gwastraff bwyd

Type

Logos brand Templedi Pecyn cymorth Fideos ac animeiddiadau Gwe a chyfryngau cymdeithasol

Campaigns

Cymru yn Ailgylchu Be Mighty. Recycle.

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.

01. Partner Toolkit

02. Campaign social media calendar

03. Ambassador videos and clips

04. & 05. Ready-to-use animated social media assets

 • 04. Ready-to-use animated social media assets – Facebook, Instagram, TikTok & X posts

  ZIP, 96.98 MB

  Log in to download
 • 05. Ready-to-use animated social media assets – Facebook, Instagram, TikTok & Snapchat stories

  ZIP, 103.96 MB

  Log in to download

06. & 07. Ready-to-use static social media assets

 • 06. Ready-to-use static social media assets – Facebook & Instagram

  ZIP, 10.35 MB

  Log in to download
 • 07. Ready-to-use static social media assets – X & digital screens

  ZIP, 13.51 MB

  Log in to download

08. & 09. Customisable static social media assets

 • 08. Customisable static social media assets – Facebook & Instagram

  ZIP, 278.62 MB

  Log in to download
 • 09. Customisable static social media assets – X & digital screens

  ZIP, 322.15 MB

  Log in to download

10. Customisable template articles

11. Posters

12. Vehicle livery template artwork