Cymru yn Ailgylchu: Bydd Wych. Ailgylcha. Hydref 2023: Asedau llonydd wedi’u teilwra – ar gyfer awdurdodau lleol

Os ydych yn awdurdod lleol, fe welwch yma’r asedau llonydd rydym wedi’u haddasu ar eich rhan, i ddangos eich fersiwn leol eich hun o’r logo ‘ailgylchu’.

‘Bydd wych. Ailgylcha.’ yw ymgyrch ailgylchu mwyaf a mwyaf uchelgeisiol cymru. Mae’n cyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o fod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050 a rhoi hwb i Gymru tuag at gyrraedd y nod fod yn genedl ailgylchu orau’r byd.

Ein thema: Pwer ailgylchu gwastraff bwyd.

Ymunwch â’n Hymgyrch Gwych i gael Cymru i safle rhif un a chreu newid cadarnhaol yn y byd o’n cwmpas.

Nodyn: mae embargo ar asedau’r ymgyrch tan ddydd Llun 16 Hydref 2023.

Last updated

13 February 2024

File formats

zip

Type

Posteri a baneri Gwaith celf lifrai cerbydau Gwe a chyfryngau cymdeithasol

Campaigns

Cymru yn Ailgylchu Be Mighty. Recycle.

Copyright

WRAP

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.

13. Customised static social media assets – for local authorities