Cymru'n Ailgylchu: Bydd Wych. Ailgylcha. Asedau'r Ymgyrch Chwefror 2024

‘Bydd Wych. Ailgylcha.’ yw ymgyrch ailgylchu mwyaf a mwyaf uchelgeisiol Cymru, yn cyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o fod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050 a rhoi hwb i Gymru tuag at fod yn genedl ailgylchu orau’r byd. 

Gyda gwastraff bwyd y gallwn gyflawni’r effaith fwyaf. 

Er bod Cymru yn un o genhedloedd ailgylchu gorau’r byd, gwastraff bwyd yw chwarter cynnwys y bin sbwriel cyfartalog o hyd – sy’n cyfateb i lenwi 3,300 o fysiau deulawr bob blwyddyn. Yn syfrdanol, gellid bod wedi bwyta 80% o’r bwyd hwnnw, ac mae hyn yn costio £49 y mis i aelwyd gyfartalog. 

Bydd ‘Ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha: Rownd 3” yn addysgu ac yn grymuso pobl Cymru i arbed arian drwy wneud i’w bwyd fynd ymhellach, gan helpu i greu ynni adnewyddadwy drwy ailgylchu’r hyn na ellir ei fwyta. 

Ymunwch â’n Hymgyrch Gwych drwy hyrwyddo’r ymgyrch!

  1. Lawrlwythwch ein pecyn adnoddau partneriaid i ddarganfod sut gallwch chi gymryd rhan.
  2. Dewiswch yr adnoddau ar gyfer cynulleidfaoedd allanol a staff sy’n gweithio orau i’ch sianeli chi.
  3. Helpwch i wneud Cymru yn genedl wychach fyth. 

Cyfnod yr ymgyrch: Dydd Llun 26 Chwefror i ddydd Sul 24 Mawrth 2024. 

Mae embargo ar asedau’r ymgyrch tan ddydd Llun 26 Chwefror 2024. 

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.

1. Partner Toolkit

2. Campaign social media calendar

3. Celebrity ambassador video clips

4. Family food waste video clip

5. Flamebaster influencer video

6. Ready-to-use animated social media assets – Facebook, Instagram, TikTok & X posts

7. Ready-to-use animated social media assets – Facebook, Instagram, TikTok & Snapchat stories & reels

8. Ready-to-use animated social media assets – Facebook, Instagram, TikTok & X posts (Burst 2 assets)

9. Ready-to-use static social media assets – Facebook & Instagram

10. Ready-to-use static social media assets – X & digital screens

11. Customisable articles & recipe ideas

12. Workplace resources

13. Posters

14. Vehicle livery template artwork

15. Schools