Cymru yn Ailgylchu: Bydd Wych. Ailgylcha. Chwefror 2024 – Asedau llonydd wedi’u teilwra ar gyfer awdurdodau lleol

Os mai awdurdod lleol ydych chi, fe welwch yma’r asedau cyfryngau cymdeithasol llonydd rydym wedi’u teilwra ar eich rhan, i ddangos eich fersiwn lleol eich hun o’r logo ‘ailgylchu’.

Cliciwch ar y ddolen o dan ‘Related assets’ ar y dde i gael rhagor o wybodaeth am “Bydd Wych. Ailgylcha.: Ymgyrch Rownd 3”, yn cynnwys y Pecyn Adnoddau Partneriaid a'r holl asedau eraill.

Cyfnod yr ymgyrch: Dydd Llun 26 Chwefror i ddydd Sul 24 Mawrth 2024.

Mae embargo ar asedau’r ymgyrch tan ddydd Llun 26 Chwefror 2024.

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf

20 Chwefror 2024

File formats

zip

Deunyddiau

Gwastraff bwyd

Math

Templedi

Ymgyrchoedd

Cymru yn Ailgylchu Be Mighty. Recycle.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

15. Asedau llonydd wedi’u teilwra ar gyfer awdurdodau lleol