Close up of drops of water on leaves

Sectorau

Y rhai’r ydym yn gweithio â hwy

Mae WRAP yn hyrwyddo ac yn annog defnyddio adnoddau’n gynaliadwy trwy ddylunio cynnyrch, lleihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu ac ailbrosesu deunyddiau gwastraff. Rydym yn gweithio ar draws chwe chyfandir gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd ffyniannus lle nad yw newid hinsawdd yn broblem mwyach.

Mae ein tystiolaeth yn ysbrydoli gweithredu yn y meysydd lle caiff y mwyaf o wastraff ei greu. Rydym yn dod â’r bobl iawn o’r byd busnes, llywodraethau a chymunedau ynghyd. Gyda’n gilydd, rydym yn cynnig atebion ymarferol sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym yn gweithio ar y meysydd lle gallwn gael yr effaith fwyaf i sicrhau bod pobl a’r blaned yn ffynnu.

Gallwch bori drwy rai o’r sectorau y mae WRAP Cymru yn gweithio gyda nhw yng Nghymru, neu gallwch ymweld â www.wrap.org.uk (Saesneg yn unig) i weld y sectorau mae WRAP yn gweithio gyda nhw ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Porwch rai o’r sectorau mae WRAP Cymru yn gweithio gyda nhw: