Senedd

Caffael yn y Sector Cyhoeddus: Tudalen Canllaw

Mae WRAP Cymru, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, wedi bod yn darparu cymorth caffael cynaliadwy am ddim i sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru ers 2016.

Mae sector cyhoeddus Cymru yn gwario oddeutu £8biliwn bob blwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau. Felly, mae cyfle sylweddol i gyrff cyhoeddus wneud defnydd cadarnhaol o gaffael i gyflawni deilliannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol, fel y’i cyflwynir yn Neddf LlCD.

Fe’ch anogwn i ddarllen ein canllaw ar gyfer y sector cyhoeddus ar gaffael plastigion.