Blog

Blog
24 Ebrill 2020

Mae pwysigrwydd yr economi gylchol, sy’n cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, yn cael cydnabyddiaeth ehangach nag erioed y dyddiau hyn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru’n ailgylchu, ac mae cynhyrchwyr yn ymateb i ewyllys y cyhoedd trwy ddefnyddio swm cynyddol o ddeunyddiau eilgylch yn eu nwyddau.

Blog
18 Chwefror 2020

Wrth imi gerdded ar ran o lwybr arfordir hardd Cymru dros y penwythnos, allwn i ddim peidio sylwi ar y sbwriel sy’n golchi i mewn gyda’r llanw.  Gwnaeth imi feddwl am y math o economi y dylai Cymru ei chael: un gylchol lle caiff plastig ei ailddefnyddio.  Un lle nad yw cynwysyddion plastig wedi’u taflu – er enghraifft – yn anharddu’r dirwedd neu’n mynd yn wastraff tirlenwi, ond yn cael eu gwneud yn nwyddau defnyddiol drachefn.

Blog
11 Rhagfyr 2019

Fe wnes i baratoi araith yn ddiweddar am Raglen Datblygu Marchnadoedd WRAP Cymru, sydd wedi’i rhoi ar waith er mwyn cynyddu cyflenwad cynnyrch sy’n cynnwys deunydd eilgylch a’r galw amdano yng Nghymru. Dechreuais trwy ysgrifennu rhestr o’r holl bethau y mae ein tîm ymroddedig wedi bod yn brysur yn eu gwneud i hwyluso hyn ar y cyd ag eraill. Pan welais y cwbl ar bapur, cefais f’atgoffa o’r holl waith rhagorol sy’n cael ei wneud ac mor hanfodol ydyw er mwyn gwireddu economi gylchol.