Cysylltu â WRAP Cymru

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cwblhewch y ffurflen ymholi isod, os gwelwch yn dda.

Fel arall, gallwch roi galwad inni ar 02921 508210 neu ysgrifennu atom:

WRAP Cymru, 15fed llawr, Tŷ Brunel, 2 Heol Fitzalan, Caerdydd, CF24 0EB.

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau, ewch draw i Ganolfan Cyfryngau WRAP, os gwelwch yn dda: 
wrap.org.uk/media-centre-news-views-and-interviews (Saesneg yn unig).

Ffurflen ymholi

Caiff yr wybodaeth a roddwch yma ei ddefnyddio gan WRAP yn unig. Ni chaiff fyth ei roi i drydydd parti heb gael eich caniatâd ymlaen llaw, oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith inni ddatgelu gwybodaeth.


Gellir gweld ein Polisi Preifatrwydd yma: wrapcymru.org.uk/cy/polisi-preifatrwydd

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.