Cysylltu â WRAP Cymru

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cwblhewch y ffurflen ymholi isod, os gwelwch yn dda.

Fel arall, gallwch roi galwad inni ar 029 20 100 100 neu ysgrifennu atom:

WRAP Cymru, Tŷ Avalon, 5–7 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HA

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau, ewch draw i Ganolfan Cyfryngau WRAP, os gwelwch yn dda: 
wrap.org.uk/media-centre (Saesneg yn unig).

Ffurflen ymholi

Caiff yr wybodaeth a roddwch yma ei ddefnyddio gan WRAP yn unig. Ni chaiff fyth ei roi i drydydd parti heb gael eich caniatâd ymlaen llaw, oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith inni ddatgelu gwybodaeth.


Gellir gweld ein Polisi Preifatrwydd yma: wrapcymru.org.uk/cy/polisi-preifatrwydd

Clywais am y wefan hon drwy:
Clywais am y wefan hon drwy:
Teitl
Teitl
Gwlad
Gwlad
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.