Bench made from coffee cups

Prosiectau o Fewn y Gadwyn Gyflenwi Blaenorol

Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru i gydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner o amrywiol feintiau, o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus (2019 - 2022), i gyflawni pedwar prosiect arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi.

Mae'r prosiectau bellach wedi dod i ben, edrychwch yma ar yr astudiaethau achos canlynol sy'n nodi'r rhwystrau a'r hyn a ddysgwyd o'r treialon. 

Mae y rhain yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau i gynyddu’r defnydd o ddeunydd eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Trwy'r prosiectau hyn, ein nod oedd mynd i’r afael â heriau masnachol a thechnegol – fel defnyddio deunyddiau eilgylch mewn nwyddau sydd angen gwrthsefyll traul a gwisgo – a phwysleisio dichonoldeb economaidd a buddion amgylcheddol.

Astudiaethau Achos Defnyddio Cynnwys Eilgylch yn Arloesol
Using Recycled Content – Supply Chain Project

Treial Gwastraff Amaethyddol LDPE a LLDPE

Llwyddodd y prosiect hwn i ymgorffi ffilm LDPE ac LLDPE eilgylch wrth weithgynhyrchu nwyddau wedi'u fowldio'n cylchdroadol.

Darganfod mwy
Using Recycled Content – Supply Chain Project

Treial HDPE a PP ar gyfer y Sector Adeiladu a Chludo Nwyddau Peryglus

Llwyddodd y prosiect hwn i ymgorffi deunydd eilgylch i fewn cyfansoddion
ysgafn polmer-sment; a chynwysyddion ar gyfer cludo nwydday peryglus.

Darganfod mwy
Using Recycled Content – Supply Chain Project

Treial PP ar gyfer y Sector Meddygol a’r Sector Nwyddau ar gyfer y Cartref

Llwyddodd y prosiect hwn i ymgorffori deunydd ailgylch ar gyfer cynhyrchu cadi gwastraff bwyd; fflap tryloyw a gyflenwir fel rhan o gynhwysydd nodwyddau meddygol; a chynhwysydd nodwyddau meddygol.

Darganfod mwy
Using Recycled Content – Supply Chain Project

Treial PE a LDPE ar gyfer y Sector Adeiladu

Llwyddodd y prosiect hwm i ymgorffi ffilm AG a PLDP ailgylch mewn tybiau morter, gan gyfateb gwytnwch a chadernid eu cymheiriaid gwyryf.

Darganfod mwy