Rhwng 2019 - 2022, mae WRAP wedi gweithio ar y cyd â mwy nag 20 o sefydliadau partner, gan gynnwys busnesau yng Nghymru, i gyflawni pedwar a sefydliadau academaidd prosiect cadwyn gyflenwi.

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn nodi'r rhwystrau a'r hyn a ddysgwyd o'r treialon. Ariannwyd y treialon gan Lywodraeth Cymru.

Datblygwyd yr astudiaethau achos i roi hyder i weithgynhyrchwyr yng Nghymru a thu hwnt archwilio ffyrdd o gynyddu'r defnydd o gynnwys eilgylch yn eu cynnyrch.

Mae'r ddogfen yn cynnwys trosolwg o bob prosiect, heriau a wynebwyd a sut wnaeth timau'r prosiect eu goresgyn. Er nad arweiniodd pob treial at gynnyrch parod i'r farchnad, yn bennaf oherwydd amodau gweithredu heriol a grëwyd gan y pandemig, arweiniodd pob un at wersi pwysig a fydd yn parhau i wthio'r farchnad yn ei blaen.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Defnyddio Cynnwys Eilgylch yn Arloesol.pdf

    PDF, 3.23 MB

    Lawrlwytho

Tagiau