Datganiadau i’r wasg

Datganiad i’r wasg 14 Mai 2020

Mae’n bleser gan WRAP gyhoeddi ei fod wedi ehangu cwmpas Cronfa Economi Gylchol Cymru sy’n werth £6.5 miliwn. Cyflwynwyd y gronfa ym mis Ebrill 2019 i gefnogi cynhyrchwyr yng Nghymru i ddefnyddio deunyddiau eilgylch. Erbyn hyn, gall hefyd gefnogi gweithgareddau paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgynhyrchu yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu nwyddau cynaliadwy i gynorthwyo yn y frwydr fyd-eang yn erbyn coronafeirws, fel cynhyrchu Cyfarpar Diogelu Personol (Personal Protective Equipment/PPE).

Datganiad i’r wasg 16 Gorffennaf 2018

Gallai ailddefnyddio eitemau sydd wedi cael eu taflu, yn hytrach na gadael iddynt fynd yn wastraff, arwain at fuddion lu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad newydd gan yr elusen gynaliadwyedd, WRAP Cymru.