Abstract Circles

Y Gronfa Economi Gylchol: Tudalen Astudiaeth Achos

Mae WRAP Cymru wedi dyfarnu 23 grant cyfalaf i wneuthurwyr yng Nghymru hyd yma, ac mae cyfanswm y buddsoddiad – yn cynnwys arian cyfatebol – yn fwy na £11.9miliwn.

Dros gyfnod o dair blynedd, disgwylir y bydd hyn yn arwain at:

  • gynnwys 62,812 o dunelli o ddeunyddiau eilgylch ôl-gwsmer ychwanegol mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru;
  • atal 53,850 o dunelli o allyriadau CO2;
  • twf mewn trosiant o fwy na £70.86miliwn;
  • gwerth mwy na £1.47miliwn o arbedion cost; a
  • chreu o leiaf 103 o swyddi newydd.

Sgroliwch i lawr i ddarllen / gwilio mwy am rai o’r gwneuthurwyr llwyddiannus a’u cynlluniau ar gyfer tyfu eu busnesau a’r economi gylchol yng Nghymru: