Crynodeb

Wrth i economi’r byd symud tuag at atebion mwy cynaliadwy ar gyfer nwyddau, mae’n ddealladwy fod cwmnïau’n awyddus i fanteisio ar y marchnadoedd hyn sydd ar dwf.

Ond mae cynyddu graddfa cynhyrchu i fodloni galw byd-eang yn galw am amser ac arian – adnoddau angenrheidiol nad ydynt bob amser yn hawdd eu cael.

Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos sut bu i fuddsoddiad gan y Gronfa Economi Gylchol (CEF), a ariennir gan Lywodraeth Cymru, rymuso cwmni i gyflymu eu twf ar y farchnad fyd-eang gan gynyddu eu hallbwn o nwyddau eilgylch, cynaliadwy, a lleihau eu hôl-troed carbon cyffredinol.

 

Ffeithiau Allweddol

Caniataodd y cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Economi Gylchol WRAP Cymru i Heathpak ehangu eu gwaith cynhyrchu, a fydd yn arwain at

  • Cynyddu’r defnydd o 12,000 o dunelli o bapur eilgylch
  • Creu chwe swydd newydd barhaol llawn-amser, neu gyfatebol â llawn amser
  • Arbedion cyfatebol i 26,508 o dunelli o CO2
  • Cynnydd refeniw sylweddol

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Astudiaeth Achos Heathpak Ionawr 2022.pdf

    PDF, 366.78 KB

    Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Cynhyrchwyr